OneKey 帮助中心

媒体素材

KK
KK
  • 更新于

OneKey 的媒体素材皆无背景颜色。
如果您需要无损缩放或调整颜色,请滑至最底部下载矢量素材。


LOGO 绿色带文字

 

Group_20.png

 

LOGO 黑色带文字

Group_20__1_.png

 

LOGO 黑色

OneKey.png

 

LOGO 绿色

OneKey__1_.png

LOGO 钥匙 黑色

key_black.png

LOGO 钥匙 绿色

 

key_green.png

 

LOGO 文字 绿色

 

OneKey_green.png

 

 

LOGO 文字 黑色

 

OneKey_green__1_.png

 

 

LOGO 绿色 矢量

 

Group_8.svg

LOGO 钥匙 矢量

key_green_vector.svg

 

LOGO 文字 矢量

 

OneKey_green.svg

 

这篇文章有帮助吗?

1 人中有 1 人觉得有帮助

还有其它问题?提交请求

评论

0 条评论

登录写评论。