OneKey Support Center

Zásady ochrany osobních údajů

Customer Service
Customer Service
  • Aktualizováno

Vážený uživateli.

Společnost ONEKEY LIMITED (Hongkong) (dále jen "společnost" nebo "my" nebo "nás") respektuje a chrání soukromí svých uživatelů (dále jen "vy" nebo "uživatel"). "Vaše osobní údaje shromažďujeme, zveřejňujeme a zpracováváme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen "tyto Zásady"), když.

(a) přístup k našim webovým stránkám nebo mobilní aplikaci (dále jen "aplikace") a službám nebo jejich používání.
(b) Poskytnout nám své osobní údaje bez ohledu na to, prostřednictvím jakého média jsou poskytovány.

Doporučujeme vám, abyste si před použitím aplikace přečetli a pochopili tyto zásady v plném rozsahu, přičemž důležité informace, včetně prohlášení o vyloučení odpovědnosti, jsou vyznačeny tučně. Definice klíčových slov v těchto zásadách jsou v souladu se smlouvou o poskytování služeb OneKey společnosti. Pokud je definice nebo termín použitý v těchto zásadách v rozporu se smlouvou o poskytování služeb OneKey, mají přednost tyto zásady.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte se shromažďováním, používáním, zveřejňováním (včetně přenosu) a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, neposkytujte nám žádné osobní údaje.

Tyto zásady můžeme kdykoli aktualizovat online bez předchozího upozornění. Aktualizované zásady vstoupí v platnost po zveřejnění v naší aplikaci a nahradí původní zásady. Revidované zásady se budou okamžitě vztahovat na osobní údaje, které nám poskytnete. Pokud s revidovanými podmínkami nesouhlasíte, okamžitě přestaňte aplikaci používat a vaše další používání aplikace bude považováno za souhlas s revidovanými zásadami.

I. Jaké informace od vás shromažďujeme

Budeme shromažďovat osobní údaje, jako jsou informace o vašem mobilním zařízení, historie operací, historie transakcí, adresa peněženky atd.
Abychom vyhověli vašim specifickým potřebám, můžeme shromažďovat osobní údaje, mimo jiné vaše jméno, číslo bankovní karty, číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu a další informace.

Jste si vědomi toho, že vaše heslo do peněženky, soukromý klíč, mnemotechnická pomůcka, úložiště klíčů v aplikaci nejsou uloženy ani synchronizovány s našimi servery. Neposkytujeme službu pro získání hesla do peněženky, soukromého klíče, klíčenky nebo úložiště klíčů.
Abychom vám umožnili používat určité funkce aplikace, můžeme vás požádat o shromáždění dalších osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s poskytnutím těchto osobních údajů, bude se mít za to, že jste se vzdali používání určitých funkcí aplikace.

V rozsahu povoleném zákonem a předpisy můžeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje bez vašeho oprávněného souhlasu za následujících okolností.

(1) v souvislosti s národní bezpečností nebo obrannou bezpečností.
(2) v souvislosti s veřejnou bezpečností, veřejným zdravím nebo významným veřejným zájmem.
(3) v souvislosti s vyšetřováním, stíháním, soudním řízením a výkonem trestů za trestné činy atd.
(4) Pokud jsou shromážděné osobní údaje veřejně dostupné.
(5) Pokud jsou vaše osobní údaje shromážděny ze zákonně zveřejněných zdrojů, jako jsou zákonné zprávy, zveřejněné vládní informace a další zdroje.
(6) Nezbytné pro udržení bezpečnosti a souladu služby, jako je zjišťování a řešení poruch produktů a služeb.
(7) Další okolnosti povolené zákonem a nařízením.

Informace shromažďujeme následujícími způsoby.

(1) Když nám z jakéhokoli důvodu dobrovolně poskytnete informace.
(2) Když nás zmocníte k získání informací o vás od třetích stran.
(3) Když používáte naše aplikace a služby.
(4) Když kontaktujete naše zaměstnance nebo s nimi komunikujete prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako jsou platformy sociálních sítí, komunikační platformy, osobní schůzky, telefonní hovory, e-maily, faxy a korespondence.
(5) Když s námi provedete transakci, kontaktujte nás nebo nás požádejte, abychom vás kontaktovali.
(6) když požádáte o odběr našich e-mailů; a/nebo
(7) když vytvoříme kopii celé vaší transakční historie nebo její části prostřednictvím systému blockchain. Historie vašich transakcí však bude taková, jaká je zaznamenána v systému blockchain.

Naše aplikace mohou obsahovat technologie, které shromažďují osobní údaje způsoby popsanými v těchto zásadách nebo v příslušných podmínkách.

Osobní údaje nám poskytujete z vlastní iniciativy a svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud se však rozhodnete odmítnout poskytnout nám požadované osobní údaje, je možné, že nebudete moci aplikaci používat a my vás nebudeme moci kontaktovat nebo vám poskytnout požadované produkty či služby.

V některých případech nám můžete poskytnout osobní údaje, které nejsou vaše vlastní. Pokud poskytujete informace o jiných osobách, měli byste se ujistit, že jste získali souhlas těchto subjektů údajů s tím, abychom o nich mohli shromažďovat osobní údaje, a že tyto subjekty údajů souhlasí s tím, abyste nám jejich osobní údaje poskytli. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky, které by vůči nám tyto subjekty údajů mohly vznést v souvislosti se shromažďováním, používáním a zveřejňováním jejich osobních údajů v souladu s podmínkami těchto zásad.
Jste povinni zajistit, aby osobní údaje, které nám poskytujete, byly pravdivé, přesné a úplné. Měli byste nás informovat o všech změnách svých osobních údajů.

II. Jak používáme vaše informace

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat, používat nebo zveřejňovat pro jeden nebo více z následujících účelů.

(1) Abychom vám mohli poskytnout produkty a služby, které jste si vyžádali.
(2) Pro správu vašeho vztahu s námi.
(3) Usnadnit vám používání.
(4) potvrdit korespondenci s peněženkou prostřednictvím jedinečného sériového čísla vašeho mobilního zařízení.
(5) Zasílání včasných a důležitých oznámení, jako jsou aktualizace softwaru, změny smlouvy o poskytování služeb a podmínek těchto zásad.
(6) Abychom vám mohli pomoci s vašimi dotazy, zpětnou vazbou, stížnostmi a žádostmi prostřednictvím adresy vaší peněženky a poskytnutých informací o mobilním zařízení.
(7) Informovat vás o našich produktech, službách, programech a akcích.
(8) Řešit spory, vyšetřovat stížnosti, nároky nebo spory nebo skutečné či přípustné protiprávní jednání.
(9) Provádění našich interních auditů, analýzy dat a výzkumu.
(10) Provádění analýzy chování uživatelů sledováním jejich používání aplikace.
(11) Dodržovat právní a regulační požadavky a požadavky regulačních orgánů.
(12) Dodržování mezinárodních právních a regulačních požadavků v oblasti bezpečnosti a boje proti praní špinavých peněz nebo terorismu.
(13) Plnění našich závazků a smluvních podmínek.
(14) Jakýkoli přiměřený účel v souvislosti s výše uvedeným.

Pokud s tím budete souhlasit, můžeme vaše osobní údaje čas od času použít i k jiným účelům, například k tomu, abychom vás informovali o nových akcích, nabídkách a propagačních akcích našich strategických partnerů nebo přidružených společností.

V nastavení používání OneKey vám nabízíme možnost přihlásit se otiskem prstu nebo obličejem, abyste mohli snadno spravovat své digitální tokeny.

Nabízíme vám možnost "platby bez hesla" v aplikaci OneKey, která ukládá heslo vaší peněženky pomocí bezpečného šifrovacího algoritmu do klíčenky (Keychain/Keystore) vašeho mobilního zařízení a během transakce vyvolá biometrické ověření (otisk prstu nebo obličeje) pro rychlé dokončení platby a podpis.

III. Jak máte kontrolu nad svými informacemi

Nad svými osobními údaji v aplikaci máte následující autonomní kontrolu.

Synchronizací peněženek můžete do aplikace importovat své další peněženky nebo je importovat z aplikace do jiných peněženek pro správu digitálních tokenů. Aplikace zobrazí informace o importovaných peněženkách.

Jste si vědomi toho, že v sekci "Aktiva" můžete upravovat své digitální tokeny, provádět převody a přijímat platby.
Jste si vědomi toho, že v sekci "Moje" aplikace si můžete libovolně zvolit.

(1) V části "Nastavení používání" můžete povolit možnost "Přihlášení otiskem prstu nebo obličejem", tj. můžete se rozhodnout nepoužívat služby ověřování Touch ID nebo Face ID.
(2) V části "Odeslat zpětnou vazbu" nám můžete kdykoli zaslat své dotazy a návrhy na zlepšení aplikace a my s vámi budeme rádi komunikovat a aktivně zlepšovat naše služby.

Jste si vědomi toho, že si můžete zvolit možnost "Zabezpečená platba" neaktivovat, tj. můžete si zvolit, že při transakci nebudou použity vaše biometrické údaje.

Jste si vědomi toho, že vy ani my nemáme žádnou kontrolu nad tím, zda je historie vašich transakcí veřejná, protože je veřejná a transparentní v celém systému blockchain díky otevřenému zdrojovému kódu systému blockchain.

Naše aplikace bude obsahovat odkazy na jiné webové stránky, aplikace nebo inteligentní smlouvy, které nevlastníme, neprovozujeme, nevyvíjíme ani neudržujeme. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaše pohodlí. Tyto zásady se vztahují pouze na naši aplikaci. Pokud používáte služby třetích stran, jste si vědomi, že naše smlouva o poskytování služeb OneKey a zásady ochrany osobních údajů OneKey již nebudou platit. Doporučujeme vám, abyste si podrobně přečetli jejich pravidla ochrany osobních údajů a související smlouvy o poskytování uživatelských služeb atd. a porozuměli jim.

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, změnili nebo vymazali, a odvolat souhlas, který jste nám udělili. Pokud si přejete odvolat souhlas, který jste nám udělili, nebo pokud si přejete aktualizovat, změnit, vymazat nebo získat přístup k osobním údajům, které uchováváme, nebo pokud nesouhlasíte se změnami, které jsme provedli v těchto zásadách, můžete se obrátit na: hi@onekey.so.

Abychom vám umožnili spravovat námi uchovávané osobní údaje a získat informace o tom, jak jsme vaše osobní údaje použili (nebo mohli použít) v průběhu roku před podáním vaší žádosti, můžeme vám účtovat poplatek. Pokud vám budeme účtovat poplatek, budeme vás o jeho výši informovat předem a po jeho zaplacení vyhovíme vaší žádosti. Na vaši žádost se budeme snažit odpovědět do třiceti (30) dnů od jejího podání. Pokud nebudeme schopni odpovědět do třiceti (30) dnů, sdělíme vám přesnou dobu odpovědi.

V mnoha případech potřebujeme získat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadovaný produkt nebo službu. Pokud se rozhodnete odmítnout poskytnout nám požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas, který jste nám udělili, je možné, že vám nebudeme moci nadále poskytovat požadované produkty a služby.

IV. Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat

Vaše osobní údaje uchováváme pro obchodní a právní účely.

Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je nepředáváme třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Pokud souhlasíte s tím, abychom vaše osobní údaje poskytli strategickým partnerům nebo přidruženým stranám, můžeme vaše osobní údaje těmto subjektům poskytnout. Tyto subjekty budou vaše osobní údaje používat pouze k účelům, ke kterým jste dali souhlas.

Souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit nebo sdílet s třetími stranami, které.

(1) Poskytovatelé služeb a zpracovatelé údajů, kteří pro nás a naším jménem vykonávají služby, jako jsou kontroly KYC, účetnictví, zpracování dat nebo služby správy, hosting webových stránek, služby údržby a provozu, služby zasílání e-mailových zpráv, analytické služby, zpracování platebních transakcí, marketing atd..

(2) Naši konzultanti a odborní poradci (např. účetní, právníci, auditoři).
Pokud budeme muset vaše osobní údaje předat do jiné země pro výše popsané účely, získáme váš souhlas a zajistíme, aby příjemce osobních údajů měl stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako my. Pokud v těchto zemích nebo oblastech neexistují zákony na ochranu osobních údajů, které by se vztahovaly na náš vztah s vámi, uzavřeme s příjemci osobních údajů právně vymahatelné dohody.

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet ani předávat žádné třetí straně bez vašeho předchozího souhlasu, s výjimkou následujících případů.

(1) Shromážděné osobní údaje zveřejňujete podle vlastního uvážení.
(2) Shromážděné osobní údaje jsou získávány z informací, které jsou zákonně a veřejně zveřejněny, například ze zákonných zpráv, vládních informací a dalších kanálů.
(3) Poskytování nebo provádění těchto zásad v souladu s platnými zákony a předpisy, požadavky právních postupů, správních nebo soudních orgánů na ochranu našich práv nebo práv jiných stran, majetku nebo bezpečnosti.
(4) V případě fúze nebo akvizice zahrnující přenos osobních údajů budeme požadovat, aby se příjemce osobních údajů nadále řídil těmito zásadami.

V. Techniky automatizovaného sběru dat

V našich aplikacích používáme techniky automatizovaného sběru dat. Příklady zahrnují.

(1) Soubory cookie (nebo soubory cookie prohlížeče). soubory cookie jsou malé textové soubory nastavené provozovatelem webové stránky nebo aplikace k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení. V našich aplikacích můžeme používat technologii souborů cookie k ukládání a sledování informací, jako je počet a četnost uživatelů, rozložení uživatelů a jejich online preference. soubory cookie nezachycují informace, které by vás identifikovaly, ale shromážděné informace nám pomáhají analyzovat používání našich aplikací, abychom mohli zlepšit vaše zkušenosti. Soubory cookie můžete v nastavení prohlížeče vypnout, což však může ovlivnit funkčnost aplikace.
(2) Webová analýza. Webová analytika je metoda shromažďování a vyhodnocování chování návštěvníků webových stránek a mobilních aplikací. To zahrnuje analýzu návštěvnosti, například za účelem zjištění, jak často je navštěvována určitá část webových stránek nebo mobilní aplikace, nebo za účelem zjištění, které informace nebo služby jsou pro návštěvníky nejzajímavější. Naše aplikace využívají webové analytické služby poskytované nástroji třetích stran.

VI. Jak chráníme vaše údaje

Pokud ukončíme činnost, přestaneme dále shromažďovat vaše osobní údaje a podnikneme kroky k vymazání nebo anonymizaci osobních údajů, které o vás máme, v přiměřené lhůtě.
Abychom ochránili vaše osobní údaje, budeme bezpečně chránit vaše soukromé informace zavedením technických opatření pro zabezpečení dat, zlepšením interního dodržování předpisů, zvýšením interního školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací a nastavením bezpečnostních přístupových práv k příslušným údajům.

Informace o zabezpečení informací vám budeme zasílat v Centru zpráv OneKey a čas od času budeme aktualizovat sekci Centra nápovědy OneKey, kde najdete informace o používání peněženky a ochraně informací.

VII. Ochrana nezletilých

Pro ochranu nezletilých osob mladších 18 let jsme přijali následující zvláštní opatření.

Nezletilí by měli naše služby využívat pod dohledem svých rodičů nebo opatrovníků.
Doporučujeme, aby rodiče a opatrovníci nezletilých osob dali nezletilým osobám pokyn k používání aplikace s výhradou přečtení těchto zásad, smlouvy o poskytování služeb OneKey a našich dalších příslušných pravidel.
Aplikace bude chránit důvěrnost a bezpečnost osobních údajů nezletilých v souladu s ustanoveními platných zákonů a předpisů.

VIII. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Berete na vědomí, že po využití služeb třetích stran se tyto zásady již nebudou vztahovat na shromažďování, používání, zveřejňování a předávání vašich osobních údajů těmito třetími stranami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany přijmou přiměřená bezpečnostní opatření.

Za používání služeb třetích stran nesete výhradní odpovědnost a souhlasíte s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vám vznikne v důsledku shromažďování, používání, zveřejňování a předávání vašich osobních údajů třetími stranami.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost podnikne přiměřené kroky k tomu, aby poskytovala služby "tak, jak jsou", "tak, jak jsou k dispozici", "bez záruky bezchybnosti", s ohledem na stav techniky. Přijmeme přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před vyzrazením, zfalšováním nebo zničením, a to v maximální možné míře na základě zásad "tak, jak jsou", "tak, jak jsou k dispozici" a "bez záruky závad". Data přenášíme bezdrátově, a proto nemůžeme zajistit soukromí a bezpečnost dat přenášených prostřednictvím bezdrátových sítí.

IX. Ostatní

1. Tyto zásady se použijí od 20. září 2020.
2. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto zásadách, se řídíte oznámeními společnosti a souvisejícími pravidly, která jsou čas od času aktualizována.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 5 z 6

Máte další otázky? Odeslat požadavek

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.